06 42481064 info@bistare.nl

Privacybeleid

Bscherming van jouw gegevens

 

Privacyverklaring

· Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
· Bistare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelaar, een dossier aanleg voor massagetherapie sessies. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor jouw massagetherapie noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij de huisarts.

Bescherming Informatie

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelend massagetherapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Daarnaast heb Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik en bewaring

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

De zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar.
• je naam, adres en woonplaats
• jouw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
• de kosten van het consult

Wijzigingen

Bistare houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht je nog vragen hebben over de bescherming van jouw gegevens? Neem gerust contact met me op via 06-42481064 of info@bistare.nl